Ajankohtaista

Rakennusliike Sorvoja rakentaa Raasakan uuden koulun Kannukseen

Rakennusliike Sorvoja Oy on valittu Kannuksen uuden Raasakan koulun pääurakoitsijaksi. Rakennustyöt kohteessa on aloitettu 30.10.2022 ja oppilaat pääsevät aloittamaan koulunkäynnin uusissa tiloissa elokuussa 2024. Uusi koulurakennus on 2-kerroksinen ja laajuudeltaan 4483 brm2. Rakennusurakan arvo on n. 7,6M€ alv. 0 %.

Urakka on luontevaa jatkoa Rakennusliike Sorvojan koulurakentamiselle, sillä tänä vuonna luovutimme Pyhäjoen kunnalle Saaren koulun, joka oli kokoluokaltaan vastaava, kuin nyt rakennettava Raasakan koulu. Lisäksi tänä vuonna on valmistunut myös Pulkkilan alakoulu. Tällä hetkellä käynnissä olevia koulurakentamisen kohteita on myös Pyhäjoen Saaren koulun yhteyteen tuleva uusi liikuntahalli, Oulaisten hirsipäiväkoti sekä Limingan lukion muutos- ja korjaustöiden urakka.

Havainnekuva Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy
Havainnekuva Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy
Havainnekuva Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy
Havainnekuva Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy
Havainnekuva Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy

Sorvoja rakentaa uuden hirsipäiväkodin Oulaisiin

Rakennusliike Sorvoja Oy on valittu Oulaisten uuden hirsipäiväkodin rakentajaksi. Urakkamuotona on KVR-urakka, joka sisältää rakennusteknisten töiden lisäksi kohteen suunnittelun ja LVISA-työt. Uusi 75-paikkainen päiväkoti on laajuudeltaan 1051 m2 ja se tehdään energiatehokkuusluokkaan A.

Havainnekuva Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy
Havainnekuva Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy
Havainnekuva Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy

Rakennusliike Sorvojalle Kestomenestyjä-sertifikaatti

Olemme saaneet Menestyjä-sertifikaatin, joka myönnetään vain pienelle osalle suomalaisista yrityksistä!

Menestyjät-merkki on laadun ja luotettavuuden tae. Se kertoo yhdellä silmäyksellä, että yrityksessä osataan hoitaa hyvin niin asiakkaita, liiketoimintaa kuin henkilöstökin. Kiitos tästä saavutuksesta kuuluu siis jokaiselle työntekijällemme, asiakkaallemme ja yhteistyökumppanillemme – te teette menestyksen mahdolliseksi!

Rakennusliike Sorvoja toteutti sukupolvenvaihdoksen – omistus siirtyi jo kolmannelle sukupolvelle

Rakennusliike Sorvoja siirtyi nyt suvussa kolmannelle polvelle. Kuvassa vasemmalta oikealle: Juha, Ville, Tommi, Mauri, Jaakko ja Martti Sorvoja

Rakennusliike Sorvoja Oy on saanut uudet omistajat.

Vuonna 1966 perustettu perheyhtiö siirtyi jo kolmannen sukupolven haltuun, kun Mauri, Jaakko ja Martti Sorvoja myivät osuutensa Juha, Tommi ja Ville Sorvojalle 8.10.2021 tehdyillä osakekaupoilla. Uudet omistajat ovat myös yhtiön hallituksessa. Toimitusjohtajana jatkaa Jaakko Sorvoja, myös Mauri ja Martti Sorvoja jatkavat entisissä tehtävissään.
Juha ja Tommi Sorvoja ovat olleet yrityksen palveluksessa vuodesta 2005 ja Ville Sorvoja vuodesta 2014. Kaikki kolme ovat rakennusalan insinöörejä (AMK) ja toimineet jo pitkään yrityksen vastuutehtävissä. Työn ohessa he ovat jatkuvasti kehittäneet ammattiosaamistaan erilaisilla koulutuksilla.
Uudet omistajat ovat olleet mukana kehittämässä yritystä nykyiseen muotoon, ja he tuntevat yhteistyöverkostot, laatu- ja ympäristöjärjestelmät, tietohallintojärjestelmän ja toimintatavat. Näin yrityksen omistus on jatkossakin osaavissa käsissä.

Rakennusliike Sorvoja Oy on monialarakentaja, joka toimii kaikkialla Suomessa. Tällä hetkellä työn alla on seuraavat projektit:

 • Pulkkilan alakoulu KVR-urakka
 • Pyhäjoen Saaren koulun KVR-urakka sekä liikuntahallin kokonaisurakka
 • Limingan lukion laajennus ja peruskorjaus
 • SSAB Europe Oy:n Raahen tehtaan uusi paloasema
 • paloaseman saneeraus Oulaisiin
 • Oulaskankaan sairaalan ensihoidontilat
 • Haapaveden Ha-Sa Oy:n saharakennus
 • Nivalan ja Pyhäjoen lajittelupihat Vestialle
 • Isohaaran sähköasema
 • jätevedenpuhdistamot Ylläkselle, Karstulaan ja Rovaniemelle
 • monivuotinen projekti Oulun öljysatamassa NEOT Oy:lle
 • kaksi rivitaloa sekä autokatoksen Oulaisten Amiraalille

Yhtiö on viime vuosina kasvanut voimakkaasti. Vuonna 2020 sen liikevaihto ylitti 20 miljoonan euron rajan, ja samaan tullaan yltämään vuoden 2022 elokuussa päättyvällä tilikaudella.

Rakennusliike Sorvojan perustivat vuonna 1966 Kaarlo, Gunnar, Kauko, Valto ja Risto Sorvoja. Ensimmäinen urakka oli navetan rakentaminen. Toiminta laajeni nopeasti rivitalojen rakentamiseen ja muuhun rakennusurakointiin. Vuonna 1977 Risto Sorvoja lunasti yrityksen itselleen. Riston pojat Mauri, Jaakko ja Martti olivat yrityksessä kesätöissä jo kouluaikoina ja saivat näin kokemusta käytännön rakentamisesta. Vuonna 1986 he tulivat Rakennusliike Sorvoja Ky:n vastuunalaisiksi yhtiömiehiksi neljänneksen osuudella. Ensimmäinen sukupolvenvaihdos tehtiin vuonna 1992, kun Risto myi osuutensa pojille. Vuonna 2006 yhtiömuoto muutettiin osakeyhtiöksi.

Sorvoja rakentaa kaksi rivitaloa Oulaisten Amiraalille

Rakennusliike Sorvoja on voittanut Oulaisten Amiraali Oy:n kilpailutuksen kahden rivitalon rakennusurakasta. Urakka sisältää kahden rivitalon rakentamisen autokatoksineen Oulaisten Uimarinkadulle. Rivitalot ovat laajuudeltaan yhteensä 552 kem2 ja pitävät sisällään 10 asuntoa. Rakennustyöt kohteessa aloitetaan syyskuun 2021 alussa.

Havainnekuva, Uimarinkatu 10 rivitalot

Pulkkilan uuden alakoulun rakentaminen aloitettu

Rakennusliike Sorvoja on aloittanut Pulkkilan uuden alakoulun rakentamisen Siikalatvan kunnalle. Kyseessä on KVR-urakka, eli urakan laajuuteen kuuluu rakentamisen lisäksi myös kohteen suunnittelu sekä LVISA-työt. Uusi koulu on laajuudeltaan 1414 brm2 ja kätkee sisäänsä kuusi luokkatilaa, erityisopetustilan, yhdistetyn tekstiilitöiden ja kotitalouden opetustilan, puutyöpajan, ruokasalin, jakelukeittiön sekä opettajanhuoneen oheistiloineen. Keskellä koulua on myös soluaula, joka toimii myös toiminnallisen opetuksen tiloina.

 • Tilaaja: Siikalatvan kunta
 • Pääurakoitsija: Rakennusliike Sorvoja Oy
 • LVIA-urakoitsija: Oulaisten LVI Oy
 • Sähköurakoitsija: Metsä ja Sähkö Esko Mäkelä
 • Pää- ja arkkitehtisuunnittelu: UKI Arkkitehdit Oy
 • Rakennesuunnittelu: NQE Rakennetekniikka Oy
Havainnekuva Pulkkilan alakoulu, UKI Arkkitehdit Oy

Rakennusliike Sorvoja rakentaa Pyhäjoen uuden liikuntahallin

Pyhäjoen kunta ja Rakennusliike Sorvoja Oy ovat allekirjoittaneet 1.7.2021 sopimukset Pyhäjoen uuden liikuntahallin rakentamisesta. Urakkasopimuksen arvo on 3 591 000 € (alv 0 %).
Pyhäjoen kunnan alkuvuodesta 2018 käynnistämä Koulu 2022 -hanke on siirtynyt uuteen vaiheeseen, kun jo rakenteilla olevan Saaren koulun viereen alkaa nousta myös uusi liikuntahalli. Uusi liikuntahalli korvaa nykyisen monitoimitalon.
Liikuntahallin rakentaminen toteutetaan kokonaishintaurakkana. Pyhäjoen kunta vastaa arkkitehti-, rakenne- ja LVIS-suunnitteluttamisesta, kun taas hirsirakenteiden ja betonielementtien suunnitteluttaminen kuuluu Rakennusliike Sorvoja Oy:n urakkaan. Toimitusjohtaja Jaakko Sorvoja kertoo, että Pyhäjoen liikuntahalli on heille tärkeä ja mielenkiintoinen urakka. Myös Saaren koulun pääurakoitsija on Rakennusliike Sorvoja Oy.
Liikuntahallin muotokieli ja materiaalit noudattavat Saaren koulusta tuttua linjaa: harjakattoisen rakennuksen kantavana rakenteena ovat betonipilarit- ja palkit, ulkoseinä on painumatonta massiivihirttä. Liikuntahallin suunnittelusta on Saaren koulun tapaan vastannut Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy. Molempien hankkeiden pääsuunnittelijana on toiminut arkkitehti Kimmo Heikkilä ja arkkitehtisuunnittelijoina luonnossuunnitteluvaiheessa arkkitehti Kari Kämäräinen ja myöhemmin arkkitehti Kari Heikkilä.
Rakennettavaan liikuntahalliin sisältyy kolmeen lohkoon jaettavissa oleva liikuntasali, jonka pinta-ala on 810 m2 ja korkeus 8 m. Lisäksi liikuntasaliin rakennetaan erillinen voimistelutila, osittain väestösuojaan sijoitettavat pesu- ja pukutilat sekä siivous-, varastotilat ym. tilat. Liikuntahallin kokonaisala on 1664 brm2.
Uusi liikuntahalli muodostaa Saaren koulun kanssa toiminnallisen kokonaisuuden ja rakennukset yhdistetäänkin toisiinsa yhdyskäytävällä. Uusi koulu otetaan käyttöön elokuussa 2022 ja liikuntasali tammikuussa 2023.

Faktat: Pyhäjoen liikuntahalli
Bruttoala: 1664 brm2
Kantava runko: betonipilarit ja -palkit
Ulkoseinä: painumaton massiivihirsi 270 mm

Havainnekuva Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy
Havainnekuva Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy
Havainnekuva Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy

Sorvoja toteuttaa Karstulan jätevedenpuhdistamon laajennuksen ja saneerauksen

Rakennusliike Sorvoja Oy on valittu Karstulan jätevedenpuhdistamon laajennuksen ja saneerauksen urakoitsijaksi. Kyseessä on KVR-urakka, jossa Sorvojalle kuuluvat kohteen suunnittelun ja rakennustöiden lisäksi koneistotyöt, LVI- ja sähkötyöt sekä prosessiautomaatio. Kohteen suunnittelu on aloitettu ja rakennustyöt aloitetaan mahdollisimman pian.

Sorvoja on toteuttanut viime vuosina useita jätevedenpuhdistamohankkeita mm. Ylläkselle, Rovaniemelle ja Haapavedelle. Karstulan jätevedenpuhdistamon KVR-urakan myötä pääsemme vahvistamaan entisestään ydinosaamistamme tämän tyyppisissä vesilaitoshankkeissa.

Sorvoja toteuttaa Alakorkalon jätevedenpuhdistamon esikäsittelyn saneerauksen

Rakennusliike Sorvoja on valittu Rovaniemen Alakorkalon jätevedenpuhdistamon esikäsittelyn saneerauksen toteuttajaksi. Urakka sisältää mm. rakennustekniset-, prosessiputkisto-, koneisto-, sähkö- ja instrumentointityöt. Tilaajana hankkeessa on Napapiirin Energia ja Vesi Oy. Työt kohteessa alkavat helmikuussa 2021 ja ne valmistuvat elokuussa 2021.

Kohde onkin entuudestaan hyvin tuttu, sillä Sorvoja toteutti vuonna 2019 Alakorkalon jätevedenpuhdistamon laajennuksen ja saneerauksen pääurakan. Laajennuksena rakennettiin uudet ilmastus- ja jälkiselkeytysaltaat sekä uusi suodatinrakennus. Näiden lisäksi saneerattiin oleva jälkiselkeytysallas.