Ajankohtaista

Rakennusliike Sorvojalle Menestyjät 2020-sertifikaatti

Tunnustuksena taloudellisesti menestyksekkäästä toiminnasta Rakennusliike Sorvoja Oy:lle on myönnetty Kauppalehden Menestyjät-sertifikaatti.

Menestyjä-yritys on suomalaisen kilpailukyvyn ja kehityksen tukipilari. Se kuuluu uniikkiin joukkoon, jonka talousanalytiikan ammattilainen on todennut suoriutuvan vertaisiaan paremmin. Yhteistä yrityksille on taitava yritysjohto, osaava organisaatio ja rohkeus tehdä liiketoimintaa paremmin kuin muut.

Sorvoja rakentaa Ylläksen uuden keskuspuhdistamon

Rakennusliike Sorvoja Oy ja Tunturi-Lapin Vesi Oy ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen Ylläksen uuden keskuspuhdistamon pääurakasta.

Tunturi-Lapin Vesi Oy:n omistamalla Ylläksen keskuspuhdistamolla käsitellään Ylläksen matkailualueiden Äkäslompolossa, Ylläsjärvellä, Lainiossa sekä pienemmissä loma-asutuksen keskittymissä muodostuvat jätevedet. Puhdistamo sijaitsee Kolarin kirkonkylän ja Äkäslompolon välillä Rautuvaarassa, vanhan kaivos- ja rikastamoalueen vieressä. Jätevedet pumpataan puhdistamolle siirtoviemäreillä. Kaivoksen vanhaa raakavesiallasta käytetään puhdistettujen jätevesien jälkikäsittelyyn ja varastointiin. Jätevedet johdetaan siitä sulana aikana Niesajokeen ja edelleen Muonionjokeen.

Rakennuskohteena on kokonaan uuden biologis-kemiallisen jätevedenpuhdistamon rakentaminen nykyisen puhdistamon alueelle. Puhdistamon käsittelyprosessit uusitaan kokonaan ja ne sijoitetaan kokonaan uuteen prosessirakennukseen, joka rakennetaan nykyisen puhdistamorakennuksen eteläpuolelle nykyisen kompostointikentän viereen. Urakka sisältää myös uuden valvomorakennuksen rakentamisen KVR-urakkana.

Rakennustyöt kohteessa alkavat 1.3.2020 ja ne valmistuvat alustavasti 30.9.2021.

Sorvoja rakentaa Suomen suurimman tuulivoimapuiston huolto- ja vierailukeskuksen

Arkkitehtitoimisto Huvila Oy:n havainnekuva rakennuksesta.

Ilmatar Energy Oy on valinnut Rakennusliike Sorvoja Oy:n Piiparinmäen tuulivoimapuiston huolto- ja vierailukeskuksen KVR-urakoitsijaksi. Piiparinmäen tuulivoimapuisto sijoittuu Pyhännän ja Kajaanin väliselle alueelle ja se tulee olemaan valmistuessaan Suomen suurin.

Hanke toteutetaan KVR-urakkana sisältäen rakennus- ja LVIS-työt sekä näiden suunnittelun. Rakennus on pinta-alaltaan n. 675 m2.

Työt kohteessa on aloitettu lokakuussa 2019 ja ne valmistuvat kesällä 2020.

Sorvoja toteuttaa Ylivieskan Virastotalo 1:n tilamuutokset

Rakennusliike Sorvoja Oy on valittu Ylivieskan Virastotalo 1:n tilamuutosten rakennusurakoitsijaksi. Hankkeen rakennuttajana toimii Senaatti-kiinteistöt. Virastotalon tiloja saneerataan kellarissa ja 1. kerroksessa, joissa ovat edunvalvonnan ja oikeusaputoimiston tilat. Lisäksi saneerataan 3. kerroksessa sijaitsevat verotoimiston tilat. Rakennustyöt on aloitettu huhtikuussa 2019 ja ne valmistuvat vaiheittain 16.8.2019 mennessä.

RALA-palaute

Me Rakennusliike Sorvojalla keräämme yhteistyökumppaneilta palautetta toiminnastamme projektien aikana ja niiden päätyttyä RALA-palautteen avulla. Alla olevasta linkistä voit lukea ja ladata yrityksemme RALA-palautteen, joka on ollut todella mukavaa luettavaa. Alla olevassa kuvassa on koko palauteaineiston yhteenveto.

Oulaskankaan sairaalan välinehuolto

Rakennusliike Sorvoja Oy on valittu Oulaisten Oulaskankaan sairaalan uuden laajennusosan pääurakoitsijaksi. Laajennuksen 1. kerrokseen sijoittuvat uudet välinehuollon tilat. Pohjakerrokseen tulevat laajennusosaa palvelevat tekniset tilat (iv-konehuone, muuntamo, sähköpääkeskus, ro-vesilaitteiston tila). Laajennusosa liittyy olevaan rakennukseen uudella yhdyskäytävällä. Rakennustöissä noudatetaan P1-puhtausluokkaa. Hankkeen laajuus on kokonaisalaltaan 632,5 m2. Työt kohteessa on aloitettu tammikuussa 2019 ja ne valmistuvat alustavasti 30.9.2019.

Bet-Ker Oy:n uusi pääkonttori on valmistunut

Rakennusliike Sorvojan urakoima Bet-Ker Oy:n uusi pääkonttorirakennus on valmistunut Ylivieskaan. Valmistunut pääkonttori on 2-kerroksinen ja laajuudeltaan 563 m2. Rakennus luovutettiin Tilaajalle ilman virheitä ja kuukautta ennen sopimuksen mukaista luovutusta. Kiitämme kaikkia projektissa mukana olleita hyvästä yhteistyöstä.

KOy Kestin tehostetun palveluasumisen palvelukoti on valmistunut

Rakennusliike Sorvoja Oy:n urakoima tehostetun palveluasumisen palvelukoti Nivalaan on valmistunut. Urakkamuotona kohteessa oli KVR, eli vastasimme rakennustöiden lisäksi myös taloteknisistä töistä ja suunnittelusta. Valmistunut palvelukoti on laajuudeltaan 1 468 kem2 ja käsittää 32 asukaspaikkaa. Hanke toteutettiin P1-puhtausluokassa.

Urakka oli mallisuoritus hyvästä rakentamisesta – työt valmistui 1,5 kuukautta etuajassa ja kohde luovutettiin ilman virheitä. Hankkeesta saatiin paljon positiivista palautetta. Kiitosta tuli erityisesti töiden sujuvuudesta, puhtaudenhallinnasta, rakentamisen laadusta ja asiakkaan toiveiden toteuttamisesta.