Ajankohtaista

Bet-Ker Oy:n uusi pääkonttori on valmistunut

Rakennusliike Sorvojan urakoima Bet-Ker Oy:n uusi pääkonttorirakennus on valmistunut Ylivieskaan. Valmistunut pääkonttori on 2-kerroksinen ja laajuudeltaan 563 m2. Rakennus luovutettiin Tilaajalle ilman virheitä ja kuukautta ennen sopimuksen mukaista luovutusta. Kiitämme kaikkia projektissa mukana olleita hyvästä yhteistyöstä.

KOy Kestin tehostetun palveluasumisen palvelukoti on valmistunut

Rakennusliike Sorvoja Oy:n urakoima tehostetun palveluasumisen palvelukoti Nivalaan on valmistunut. Urakkamuotona kohteessa oli KVR, eli vastasimme rakennustöiden lisäksi myös taloteknisistä töistä ja suunnittelusta. Valmistunut palvelukoti on laajuudeltaan 1 468 kem2 ja käsittää 32 asukaspaikkaa. Hanke toteutettiin P1-puhtausluokassa.

Urakka oli mallisuoritus hyvästä rakentamisesta – työt valmistui 1,5 kuukautta etuajassa ja kohde luovutettiin ilman virheitä. Hankkeesta saatiin paljon positiivista palautetta. Kiitosta tuli erityisesti töiden sujuvuudesta, puhtaudenhallinnasta, rakentamisen laadusta ja asiakkaan toiveiden toteuttamisesta.

Ferrovan Oy ja Rakennusliike Sorvoja Oy urakkasopimukseen

Ferrovan Oy ja Rakennusliike Sorvoja Oy ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen Raahen Clean Slag -projektin ensimmäisestä rakennusurakasta. Urakkana on raaka-ainevaraston anturan betonirakenteet, paalutustyöt ja maarakennustyöt.

Ferrovan Oy suunnittelee aloittavansa vanadiinin tuotannon Raahen satama-alueelle rakennettavassa metallituotetehtaassa. Metallituotetehdas tulee käsittelemään vanadiinipitoista raaka-ainetta, joka on peräisin SSAB:n terästuotannosta Suomessa ja Ruotsissa.
Metallituotetehtaan päätuotteet tulevat olemaan ferrovanadiini ja raakateräs. Ferrovanadiinia käytetään seosaineena erikoislujien teräslaatujen valmistuksessa. Raakaterästä käyttää esimerkiksi valimoteollisuus raaka-aineenaan.

Uusia urakoita

Olemme solmineet kaksi uutta urakkasopimusta. Rakennusliike Sorvoja Oy tulee rakentamaan Valio Oy Haapaveden tehtaalle rakennuslaajennuksena toteutettavan keittosalin ja NEOT Oy Oulun terminaalin uuden tuotepumppaamon.