Ajankohtaista

Sorvoja toteuttaa Alakorkalon jätevedenpuhdistamon esikäsittelyn saneerauksen

Rakennusliike Sorvoja on valittu Rovaniemen Alakorkalon jätevedenpuhdistamon esikäsittelyn saneerauksen toteuttajaksi. Urakka sisältää mm. rakennustekniset-, prosessiputkisto-, koneisto-, sähkö- ja instrumentointityöt. Tilaajana hankkeessa on Napapiirin Energia ja Vesi Oy. Työt kohteessa alkavat helmikuussa 2021 ja ne valmistuvat elokuussa 2021.

Kohde onkin entuudestaan hyvin tuttu, sillä Sorvoja toteutti vuonna 2019 Alakorkalon jätevedenpuhdistamon laajennuksen ja saneerauksen pääurakan. Laajennuksena rakennettiin uudet ilmastus- ja jälkiselkeytysaltaat sekä uusi suodatinrakennus. Näiden lisäksi saneerattiin oleva jälkiselkeytysallas.

Laskutusosoitteemme muuttuu

Hyvä yhteistyökumppani,

Verkkolaskuoperaattorimme vaihtuu, joten pyydämme Teitä lähettämään 20.1.2021 alkaen laskunne uuteen osoitteeseen.


Verkkolaskut
Verkkolaskuosoitteemme: 003702100339
Verkkolaskuoperaattori: MaventaVälittäjätunnus: 0037 2129 1126
Välittäjätunnus pankkiverkosta lähetettäessä: DABAFIHH
Tilatessamme ilmoitamme teille työmaanumeron, joka tulisi olla laskussa ostajan viitteenä, Finvoice-standardin mukaisessa kentässä OrderIdentifier.
Laskutusohjelmassanne kentän nimi voi olla esim. Tilausnumero, Viitteenne tai Merkki. Kyseisessä kentässä ei saa olla työmaanumeron lisäksi muuta tietoa. Huomioittehan, että jokaisen työmaan lasku tulee lähettää omana laskunaan.


Paperilaskut 1) pyydämme lähettämään osoitteeseen:
Rakennusliike Sorvoja Oy
02100339
PL 100
80020 Kollektor Scan


PDF-laskut 2) voidaan lähettää sähköpostilla osoitteeseen:
invoice-02100339@kollektor.fi
Yhteistyöterveisin
Rakennusliike Sorvoja Oy


1) Paperilaskut: Sarjanumeron tulee olla mukana jokaisen laskun osoitekentässä, ei vain kuoressa. Tekstin väri tulee olla musta. Älä käytä niittejä. Lähetä skannaukseen vain laskuja liitteineen, ei muuta postia.
2) PDF-laskut: Laskut lähetetään sähköpostin liitetiedostoina. Yksi lasku per tiedosto, joka sisältää yhden laskun kaikki sivut. Monta laskua voidaan lähettää yhdessä sähköpostiviestissä. Kaikilla tiedostoilla tulee olla oma nimi. Yksi sähköposti voi maksimissaan olla 10Mb.PDF-tiedostojen tulee olla aitoja PDF-dokumentteja versio 1.3 tai uudempi. PDF-tiedostot eivät saa olla lukittuja tai salasanalla suojattuja. Dokumentin ulkomitta voi olla maksimissaan 210 x 297 mm. Liitteen nimi ei saa sisältää kuin tavallisia kirjoitusmerkkejä, a-z, A-Z, 0-9.

Rakennusliike Sorvojalle Menestyjät 2020-sertifikaatti

Tunnustuksena taloudellisesti menestyksekkäästä toiminnasta Rakennusliike Sorvoja Oy:lle on myönnetty Kauppalehden Menestyjät-sertifikaatti.

Menestyjä-yritys on suomalaisen kilpailukyvyn ja kehityksen tukipilari. Se kuuluu uniikkiin joukkoon, jonka talousanalytiikan ammattilainen on todennut suoriutuvan vertaisiaan paremmin. Yhteistä yrityksille on taitava yritysjohto, osaava organisaatio ja rohkeus tehdä liiketoimintaa paremmin kuin muut.

Sorvoja rakentaa Ylläksen uuden keskuspuhdistamon

Rakennusliike Sorvoja Oy ja Tunturi-Lapin Vesi Oy ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen Ylläksen uuden keskuspuhdistamon pääurakasta.

Tunturi-Lapin Vesi Oy:n omistamalla Ylläksen keskuspuhdistamolla käsitellään Ylläksen matkailualueiden Äkäslompolossa, Ylläsjärvellä, Lainiossa sekä pienemmissä loma-asutuksen keskittymissä muodostuvat jätevedet. Puhdistamo sijaitsee Kolarin kirkonkylän ja Äkäslompolon välillä Rautuvaarassa, vanhan kaivos- ja rikastamoalueen vieressä. Jätevedet pumpataan puhdistamolle siirtoviemäreillä. Kaivoksen vanhaa raakavesiallasta käytetään puhdistettujen jätevesien jälkikäsittelyyn ja varastointiin. Jätevedet johdetaan siitä sulana aikana Niesajokeen ja edelleen Muonionjokeen.

Rakennuskohteena on kokonaan uuden biologis-kemiallisen jätevedenpuhdistamon rakentaminen nykyisen puhdistamon alueelle. Puhdistamon käsittelyprosessit uusitaan kokonaan ja ne sijoitetaan kokonaan uuteen prosessirakennukseen, joka rakennetaan nykyisen puhdistamorakennuksen eteläpuolelle nykyisen kompostointikentän viereen. Urakka sisältää myös uuden valvomorakennuksen rakentamisen KVR-urakkana.

Rakennustyöt kohteessa alkavat 1.3.2020 ja ne valmistuvat alustavasti 30.9.2021.

Sorvoja rakentaa Suomen suurimman tuulivoimapuiston huolto- ja vierailukeskuksen

Arkkitehtitoimisto Huvila Oy:n havainnekuva rakennuksesta.

Ilmatar Energy Oy on valinnut Rakennusliike Sorvoja Oy:n Piiparinmäen tuulivoimapuiston huolto- ja vierailukeskuksen KVR-urakoitsijaksi. Piiparinmäen tuulivoimapuisto sijoittuu Pyhännän ja Kajaanin väliselle alueelle ja se tulee olemaan valmistuessaan Suomen suurin.

Hanke toteutetaan KVR-urakkana sisältäen rakennus- ja LVIS-työt sekä näiden suunnittelun. Rakennus on pinta-alaltaan n. 675 m2.

Työt kohteessa on aloitettu lokakuussa 2019 ja ne valmistuvat kesällä 2020.

Sorvoja toteuttaa Ylivieskan Virastotalo 1:n tilamuutokset

Rakennusliike Sorvoja Oy on valittu Ylivieskan Virastotalo 1:n tilamuutosten rakennusurakoitsijaksi. Hankkeen rakennuttajana toimii Senaatti-kiinteistöt. Virastotalon tiloja saneerataan kellarissa ja 1. kerroksessa, joissa ovat edunvalvonnan ja oikeusaputoimiston tilat. Lisäksi saneerataan 3. kerroksessa sijaitsevat verotoimiston tilat. Rakennustyöt on aloitettu huhtikuussa 2019 ja ne valmistuvat vaiheittain 16.8.2019 mennessä.

RALA-palaute

Me Rakennusliike Sorvojalla keräämme yhteistyökumppaneilta palautetta toiminnastamme projektien aikana ja niiden päätyttyä RALA-palautteen avulla. Alla olevasta linkistä voit lukea ja ladata yrityksemme RALA-palautteen, joka on ollut todella mukavaa luettavaa. Alla olevassa kuvassa on koko palauteaineiston yhteenveto.

Oulaskankaan sairaalan välinehuolto

Rakennusliike Sorvoja Oy on valittu Oulaisten Oulaskankaan sairaalan uuden laajennusosan pääurakoitsijaksi. Laajennuksen 1. kerrokseen sijoittuvat uudet välinehuollon tilat. Pohjakerrokseen tulevat laajennusosaa palvelevat tekniset tilat (iv-konehuone, muuntamo, sähköpääkeskus, ro-vesilaitteiston tila). Laajennusosa liittyy olevaan rakennukseen uudella yhdyskäytävällä. Rakennustöissä noudatetaan P1-puhtausluokkaa. Hankkeen laajuus on kokonaisalaltaan 632,5 m2. Työt kohteessa on aloitettu tammikuussa 2019 ja ne valmistuvat alustavasti 30.9.2019.