Sertifioitua laatua ja ympäristötietoisuutta

Rakennusliike Sorvojan laatujärjestelmä on alan huippua. Kuulumme harvoihin suomalaisiin rakennusliikkeisiin, joille on myönnetty sekä ISO 9001:2015 -laatusertifikaatti että ISO 14001:2015 -ympäristösertifikaatti. Laatujärjestelmät kattavat toimintamme kaikki osa-alueet.

ISO 9001 on maailman tunnetuin standardi ja käytetyin johtamismalli, joka perustuu jatkuvan parantamisen filosofiaan. ISO 9001 -laatujärjestelmän sertifikaatti on luotettava todistus siitä, että toimimme asiakaslähtöisesti ja järjestelmällisesti laadun kehittämisessä. Riippumaton asiantuntija auditoi toimintamme vuosittain.

Riippumattoman asiantuntijan toteuttamat vuosittaiset auditoinnit tukevat toimintatapojen jatkuvassa parantamisessa ja pitävät ISO 9001 -laatujärjestelmän sertifikaatin voimassa. Arvioijillamme on pitkä kokemus kansainvälisten standardien soveltamisesta. Bureau Veritaksen sertifioima ISO 9001 -laatujärjestelmä on integroitu osaksi yrityksen toimintajärjestelmää.

ISO 14001 on ympäristöasioiden hallintaa käsittelevä kansainvälinen standardisarjan päästandardi. Rakennusliike Sorvojan ISO 14001 -standardin mukainen ympäristöjärjestelmä varmistaa, että toimintamme täyttää lakisääteiset ja viranomaisvaatimukset ja että parannamme jatkuvasti toimintaamme meille asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Ympäristöasiat ovat meille osa jokapäiväistä päätöksentekoa ja käytännön toimintaa. Ympäristö- ja turvallisuuspäämäärien ja -tavoitteiden toteutumista seurataan useilla eri mittareilla ulkoisilla ja sisäisillä auditoinneilla. Rakennusliike Sorvoja Oy edellyttää samaa ympäristövastuuta myös käyttämiltämme aliurakoitsijoilta ja tavarantoimittajilta.