Huolehdimme ympäristöstä

Rakennusliike Sorvoja Oy kantaa vastuuta toimintansa ympäristövaikutuksista: suojelemme ympäristöä, minimoimme toimintamme ympäristökuormituksen, säästämme energiaa ja luonnonvaroja sekä tuotamme mahdollisimman vähän jätettä. Tiivistetysti sanottuna ympäristönsuojelu on osa yrityksemme jokapäiväistä työtä – ja sen ansiosta Sorvoja Oy:lle on myönnetty ympäristöjärjestelmän sertifikaatti ISO 14001:2015.

Tutkimusten mukaan rakennusten käyttö aiheuttaa noin 30 prosenttia ja rakentaminen 6 prosenttia Suomen hiilidioksidipäästöistä. Viimeisimpien laskelmien mukaan rakennetun ympäristön osuus koko Suomen energiankäytöstä ja kasvihuonepäästöistä on hieman alle 40 %. Rakennus- ja purkutoiminta puolestaan muodostaa noin 33 % Suomessa syntyneiden jätteiden kokonaismäärästä.

Rakennuksen elinkaaren suurin ympäristövaikutus muodostuu niiden käytön aikaisesta energiankulutuksesta. Tähän voidaan vaikuttaa taloteknisillä ratkaisuilla: rakentamalla tiiviitä taloja estämme energiavuodot. Lisäksi ennakoivat toimenpiteet ja optimoidut säädöt ovat paras tapa pienentää kiinteistöjen taloteknisten laitteistojen energiankulutusta. Siksi luovutamme asiakkaalle rakennuksen luovutuksen yhteydessä myös talotekniikan huolto- ja ylläpito-ohjeet.

Ympäristöjärjestelmän toteutuminen varmistetaan käytännön työssä kaikilla työmaillamme. Ympäristönsuojelu on osa yrityksemme ja alihankkijoidemme jokapäiväistä työtä. Se näkyy jopa työmaiden ja toimistojen seinillä, joissa on työmaataulu muistuttamassa meitä ja yhteistyökumppaneitamme ympäristöasioista ja ympäristöpäämääristämme.