<Oulaskankaan sairaalan osasto 3:n laajennus- ja muutostyöt

Osoite: Oulaistenkatu 5, Oulainen

Rakennustoimenpide: Peruskorjaus

Valmistumisvuosi: 2017

Oulaskankaan sairaalan osasto 3:n peruskorjaushanke suoritettiin kolmessa eri vaiheessa. Työ tehtiin P1-puhtausluokan mukaisesti ja tämän toteutumista valvoi myös ulkopuolinen taho. Urakka oli vaativa, sillä osasto oli käytössä koko hankkeen ajan. Korjaustyöt valmistuivat kuitenkin odotetusti ja valmis työ keräsi paljon kiitosta.