<Alakorkalon jätevedenpuhdistamo esikäsittelyn saneeraus

Osoite: Betonitie 9, Rovaniemi

Rakennustoimenpide: Saneeraus kokonaisurakkana sisältäen Rakennustekniset-, Koneisto- ja sähkötyöt

Valmistumisvuosi: 2021