<Isohaaran sähköasema

Osoite: Torniontie 1, 94450 Keminmaa

Rakennustoimenpide: Uudisrakennus kokonaisurakkana

Valmistumisvuosi: 2022

Rakennushankkeena oli Isohaaran sähköaseman uuden GIS-rakennuksen rakentaminen LVISA-töineen sisältäen alueen maarakennustyöt. Tilaajan hankkeessa oli Fingrid. Investoinnilla Fingrid varmisti paitsi alueen teollisuuden, myös Tornion kaupungin ja ympäröivän Meri-Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan asukkaiden sähkönsaannin.