<Onkamon vesilaitoksen saneeraus ja laajennus

Osoite: Rajakankaantie 291, Kiiminki

Rakennustoimenpide: Saneeraus ja laajennus

Valmistumisvuosi: 2016

Pinta-ala: 571 m2

Onkamon vesilaitoksen urakka käsitti saneerauksen ja laajennuksen rakennustekniset työt LVI-töineen. Laajennusosaan rakennettiin neljä kalkkikiviallasta, putkikellari, puhdasvesiallas sekä varavoimatila. Työn aikana kiinnitettiin erityistä huomiota puhtauteen ja hygieniaan, koska rakennettavat rakenteet liittyivät puhdasvesisäiliöön.