<Ylläksen keskuspuhdistamo

Osoite: Rautuvaara, Ylläs

Rakennustoimenpide: Uudisrakennus

Valmistumisvuosi: 2021

Pinta-ala: 917 m2

Rakennushankkeena oli Ylläksen uuden keskuspuhdistamon sekä uuden valvomorakennuksen rakentaminen Tunturi-Lapin Vesi Oy:lle.

Tunturi-Lapin Vesi Oy:n omistamalla Ylläksen keskuspuhdistamolla käsitellään Ylläksen matkailualueiden Äkäslompolossa, Ylläsjärvellä, Lainiossa sekä pienemmissä loma-asutuksen keskittymissä muodostuvat jätevedet. Puhdistamo sijaitsee Kolarin kirkonkylän ja Äkäslompolon välillä Rautuvaarassa, vanhan kaivos- ja rikastamoalueen vieressä. Jätevedet pumpataan puhdistamolle siirtoviemäreillä. Kaivoksen vanhaa raakavesiallasta käytetään puhdistettujen jätevesien jälkikäsittelyyn ja varastointiin. Jätevedet johdetaan siitä sulana aikana Niesajokeen ja edelleen Muonionjokeen.

Rakennuskohteena oli kokonaan uuden biologis-kemiallisen jätevedenpuhdistamon rakentaminen nykyisen puhdistamon alueelle. Puhdistamon käsittelyprosessit uusitaan kokonaan ja ne sijoitetaan kokonaan uuteen prosessirakennukseen, joka rakennetaan nykyisen puhdistamorakennuksen eteläpuolelle nykyisen kompostointikentän viereen. Urakka sisälsi myös uuden valvomorakennuksen rakentamisen KVR-urakkana.