<Sorvoja toteuttaa Alakorkalon jätevedenpuhdistamon esikäsittelyn saneerauksen