Rakennusliike Sorvoja rakentaa Haapajärvelle uutta K.J. Ståhlbergin koulua

Rakennusliike Sorvoja Oy on valittu Haapajärven uuden K.J. Ståhlbergin koulun pääurakoitsijaksi. Rakennustyöt kohteessa on aloitettu toukokuussa 2023 ja syksyllä 2025 oppilaat pääsevät aloittamaan koulunkäynnin uusissa tiloissa. Uusi koulurakennus on laajuudeltaan 6820 brm2. Rakennusurakan arvo optioineen on n. 11,2M€ alv. 0 %.

Rakennusliike Sorvojalla on vahva kokemus koulurakentamisesta, johon K.J. Ståhlbergin koulun urakka tuo luontevaa jatkoa. Viimeisen vuoden aikana olemme toteuttaneet Pyhäjoen Saaren hirsikoulun ja liikuntahallin kokonaisuuden, Limingan Lukion laajennus- ja muutostöiden urakan, sekä Pulkkilan uuden alakoulun. Muita tällä hetkellä käynnissä olevia koulurakentamisen kohteita ovat Raasakan koulu Kannukseen sekä Oulaisten hirsipäiväkoti.

Rakennusliike Sorvoja rakentaa Raasakan uuden koulun Kannukseen

Rakennusliike Sorvoja Oy on valittu Kannuksen uuden Raasakan koulun pääurakoitsijaksi. Rakennustyöt kohteessa on aloitettu 30.10.2022 ja oppilaat pääsevät aloittamaan koulunkäynnin uusissa tiloissa elokuussa 2024. Uusi koulurakennus on 2-kerroksinen ja laajuudeltaan 4483 brm2. Rakennusurakan arvo on n. 7,6M€ alv. 0 %.

Urakka on luontevaa jatkoa Rakennusliike Sorvojan koulurakentamiselle, sillä tänä vuonna luovutimme Pyhäjoen kunnalle Saaren koulun, joka oli kokoluokaltaan vastaava, kuin nyt rakennettava Raasakan koulu. Lisäksi tänä vuonna on valmistunut myös Pulkkilan alakoulu. Tällä hetkellä käynnissä olevia koulurakentamisen kohteita on myös Pyhäjoen Saaren koulun yhteyteen tuleva uusi liikuntahalli, Oulaisten hirsipäiväkoti sekä Limingan lukion muutos- ja korjaustöiden urakka.

Havainnekuva Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy
Havainnekuva Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy
Havainnekuva Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy
Havainnekuva Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy
Havainnekuva Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy

Pulkkilan uuden alakoulun rakentaminen aloitettu

Rakennusliike Sorvoja on aloittanut Pulkkilan uuden alakoulun rakentamisen Siikalatvan kunnalle. Kyseessä on KVR-urakka, eli urakan laajuuteen kuuluu rakentamisen lisäksi myös kohteen suunnittelu sekä LVISA-työt. Uusi koulu on laajuudeltaan 1414 brm2 ja kätkee sisäänsä kuusi luokkatilaa, erityisopetustilan, yhdistetyn tekstiilitöiden ja kotitalouden opetustilan, puutyöpajan, ruokasalin, jakelukeittiön sekä opettajanhuoneen oheistiloineen. Keskellä koulua on myös soluaula, joka toimii myös toiminnallisen opetuksen tiloina.

  • Tilaaja: Siikalatvan kunta
  • Pääurakoitsija: Rakennusliike Sorvoja Oy
  • LVIA-urakoitsija: Oulaisten LVI Oy
  • Sähköurakoitsija: Metsä ja Sähkö Esko Mäkelä
  • Pää- ja arkkitehtisuunnittelu: UKI Arkkitehdit Oy
  • Rakennesuunnittelu: NQE Rakennetekniikka Oy
Havainnekuva Pulkkilan alakoulu, UKI Arkkitehdit Oy