Rakennusliike Sorvoja rakentaa Oulaisiin uutta tehdasta Leden Groupin käyttöön

Oulaisten teollisuuskiinteistö Oy ja Rakennusliike Sorvoja Oy ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen Kalliokuruntie 1 teollisuushallin laajennuksesta. Kohde toteutetaan KVR-urakkamuodolla ja sopimus on arvoltaan noin 11,5 miljoonaa euroa. Uusi laajennusosa on pinta-alaltaan 11638 kem2 ja tilavuudeltaan 125220 m3. Rakennustyöt kohteessa aloitettiin heinäkuussa 2023 ja kohteen on määrä valmistua elokuun 2024 loppuun mennessä. Oulaisten teollisuuskiinteistö Oy allekirjoitti tulevan hallin vuokrasopimuksen Leden Group Oy:n kanssa aikaisemmin keväällä 2023. Leden on siirtämässä suuren osan Suomen toiminnoistaan Oulaisiin hallin valmistumisen jälkeen. Oulaisten uudesta tehtaasta muodostuu moderni sopimusvalmistuksen keskus, jossa on alan uusinta teknologiaa.

Sorvoja toteuttaa Alakorkalon jätevedenpuhdistamon esikäsittelyn saneerauksen

Rakennusliike Sorvoja on valittu Rovaniemen Alakorkalon jätevedenpuhdistamon esikäsittelyn saneerauksen toteuttajaksi. Urakka sisältää mm. rakennustekniset-, prosessiputkisto-, koneisto-, sähkö- ja instrumentointityöt. Tilaajana hankkeessa on Napapiirin Energia ja Vesi Oy. Työt kohteessa alkavat helmikuussa 2021 ja ne valmistuvat elokuussa 2021.

Kohde onkin entuudestaan hyvin tuttu, sillä Sorvoja toteutti vuonna 2019 Alakorkalon jätevedenpuhdistamon laajennuksen ja saneerauksen pääurakan. Laajennuksena rakennettiin uudet ilmastus- ja jälkiselkeytysaltaat sekä uusi suodatinrakennus. Näiden lisäksi saneerattiin oleva jälkiselkeytysallas.