1. Rekisterin pitäjä
Rakennusliike Sorvoja Oy (0210033-9)
Oulaistenkatu 23 L5 86300 Oulainen
puh. (08) 473 810,
rakennusliikesorvojaoy@sorvojaoy.com

2. Yhteyshenkilö
Tietosuojayhteyshenkilö
Anne Rajaniemi
Rakennusliike Sorvoja Oy, Oulaistenkatu 23 L5, 86300 Oulainen
044 038 7096

3. Rekisterin nimi
TYÖNHAKIJAREKISTERI

4. Henkilötietojen käsittelytarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste
Työnhakijoiden tietojen tallentaminen mahdollista yhteydenottoa varten
Vaatimukset tietojen keräämiseen: Työsopimuslaki

5. Rekisterin tietosisältö
Nimi, koulutus, puhelinnumero, haettava työtehtävä

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asianomainen henkilö

7. Henkilötietojen säilytysaika
Haettavan työtehtävän esimiehelle Tiedot säilytetään rekrytointipäätökseen saakka

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille

9. Tietojen suojaus
Lukitussa tilassa salasanalla suojattuna.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Pyyntö tulee tehdä toimiston numeroon (08) 473 810.

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisteriin talletetut tietonsa korjaamista. Pyyntö tulee tehdä toimiston numeroon (08) 473 810.

Henkilötietolain 30§ mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä, ja muuta suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta samoin, kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Rekisteröidyn oikeuksista voi ola säädetty myös muussa lainsäädännössä.